Novostavba návštěvnického centra – Mušov – Brána do Římské říše

Místo: Pasohlávky – Mušov 

Autor: Jan Snášel
Spolupráce: Klára Konečná, Matěj Fikar, Petr Karásek, Balász Komoróczy
Dodavatel : Moravská stavební unie
Datum : 2018-2020

Foto: archiv atelieru

Návštěvnické centrum MUŠOV BRÁNA DO ŘÍMSKÉ ŘÍŠE vznikla ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v.v.i., za finanční podpory Akademie věd ČR. Jde o novostavbu, která se s pokorou sklání před římským vrchem v oblasti hradiska u Mušova. Multimediální objekt se zabývá římskou tematikou ve svém exteriéru i interiéru. Svojí polohou doplňuje a navazuje na naučné stezky Římanů a Germánů, které se rozléhají na území 35 ha bývalého římského tábora. Je to největší ucelené naleziště římských pozůstatků na území ČR. Součástí objektu je kino a expoziční místnost, která zároveň může sloužit i pro odborné přednášky. Sadové úpravy kolem objektu pak pomáhají v oblasti archeoparku pochopit jednotlivá místa, kde Římané tvořili svá opevnění. V červnu 2020 byl zahájen provoz.