Nabízíme projekční, inženýrskou a poradenskou službu. Na Vašem záměru budeme generálním projektantem s letitou zkušeností. O tom, co vše poskytujeme, se dozvíte z níže uvedené časové osy.

Průběh naší služby v časové ose

Přípravná fáze

Přijďte za námi, už když vybíráte místo pro svoji realizaci a oslovte nás. V přípravné fázi zvážíme všechny okolnosti a rizika, která by Vás mohla potkat v pozdějších fázích projektu. Podíváme se na možnosti umístění objektu s ohledem na územní plán, světové strany, sousedy a  prověříme napojení na inženýrské sítě. Zabezpečení kvalitních vstupních podkladů je velmi důležité pro dobrý průběh projektu.  Dnes existuje spousta otázek, o kterých jste asi nikdy neslyšeli. Již v této fázi se řeší také financování a rozhoduje o výsledku realizace.


Koncept

Máte představu nebo snad náčrt Vašeho záměru? Zde Vám pomůžeme Vaše myšlenky uspořádat a vytvořit stavební program. Na základě naší společné komunikace vytvoříme koncept záměru a budeme ho konzultovat. Inspirujte nás tím co Vás zajímá a co se Vám líbí.


Studie

Jde o jednu z nejdůležitějších fází projektu. Ve studii přeneseme na papír představu, jak záměr bude vypadat a jak bude dispozičně řešen. Zde se objeví i materiálové řešení a už se můžete začít těšit na realizaci. Součástí studie je také odborný odhad ceny realizace a představa o harmonogramu záměru. Naším cílem je Vás příjemně překvapit. Součástí studie může být i variantní řešení. Obdržíte od nás nejen půdorysy, pohledy, vizualizace, ale také většinu informací pro další fáze projektu.


Projekt pro územní řízení a vyřízení povolení

Dle platných zákonů, vyhlášek a norem zpracujeme projekt pro umístění stavby. Rozešleme ho na příslušné orgány a účastníkům řízení a po obdržení souhlasu ho v zastoupení plné moci od Vás podáme na rozhodnutí příslušnému úřadu. Běhání po úřadech nechte na nás, protože v praxi se na nás takto obrací 99% našich klientů.


Projekt pro stavební povolení a vyřízení povolení

Dle platných zákonů, vyhlášek a norem zpracujeme projekt pro stavební povolení. Rozešleme ho na příslušné orgány a účastníkům řízení a po obdržení souhlasu ho v zastoupení plné moci od Vás podáme na rozhodnutí příslušnému úřadu. Umíme vše projednat různou formou. Tato fáze se dá ve výjimečných případech sloučit s předchozí fází. Součástí projektu bývají i stavební objekty, které podléhají povolení na speciálních stavebních úřadech. Jedná se zejména o vodní díla nebo dopravní stavby. I zde Vám pomůžeme vše vybavit. Naší specializací je zkrácené řízení nebo možnost povolit stavbu veřejnoprávní smlouvou, kterou stavební zákon zná. Na konci tohoto procesu obdržíte cedulku STAVBA POVOLENA.


Projekt pro provedení stavby včetně výkazů výměr a rozpočtů

Pokud chcete mít vše dobře promyšleno a kontrolovat finance v průběhu realizace a dozvědět se něco konkrétního o provozu objektu, je nutné dokončit projekt do této fáze. Jde o projekt podrobného rozsahu, který obsahuje výkaz výměr. Jednotlivé kubatury stěn, metry čtvereční podlah a vše co potřebujete, rozdáte potencionálním zhotovitelům, kteří Vám dají nabídku.


Výběr zhotovitele, realizační firmy

V našich službách najdete i pomoc při výběru generálního dodavatele nebo jednotlivých realizačních firem. Zodpovíme dotazy firem k námi zpracovanému projektu a jakmile budou nabídky na stole, probereme s Vámi ceny, jestli jsou akceptovatelné nebo jestli se nedá cena ještě upravit. V době výběru jsme ochotni se dohodnout se zhotovitelem na změnách materiálu, pokud s tím souhlasíte a není tím dílo měněno či ohroženo.


Autorský a technický dozor stavby

Jsme si vědomi důležitosti naší přítomnosti v průběhu realizace, která plyne především ze zákona. Pohlídáme stavbu, aby dopadla tak jak jste si představovali ve fázi studie. Zúčastníme se kontrolních dnů a dalších vyvolaných schůzek kdekoliv, kde jsme stavbu navrhli.


Kolaudace stavby a uvedení stavby do provozu

Po dokončení stavby nastává znovu práce s úřady, které se věnovaly stavbě v průběhu jejího povolení. Opět je nutné dát potřebné doklady dohromady, aby si úřad a dotčené orgány stavbu zkontrolovaly. Zde vkládáte objekt do katastru nemovitostí a přidělujete domu číslo popisné. Dobré a nekonfliktní jednání je naší předností.