Architektonický ateliér LIVINGSTAV s.r.o. se sídlem v Brně byl založen již v roce 1992. Jeho majiteli jsou Ing. arch. Jan Snášel CSc. a Ing. arch. Jan Snášel ml..

Nabízíme architektonické a urbanistické návrhy. Dále komplexní služby od vytvoření konceptu - studie, přes vyřízení územního rozhodnutí a stevebního povolení, až po spolupráci do kolaudace stavby, včetně autorského a technického dozoru. Po celou dobu spolupráce máte k dispozici zkušeného architekta. Více naleznete v sekci Nabídka služeb

Úzce spolupracujeme s firmou ARPOS spol. s r. o., s kterou sdílíme i projekční kanceláře.

Pomůžeme Vám vytvořit hodnotnou a komfortní stavbu, řešenou v souladu s prostředím, které ji obklopuje a přihlížíme i na hospodárnost s energií.

Aktuálně se nejvíce pohybujeme v oblastech: dotace na zemědělské stavby, dotace cestovní ruch, domovy seniorů se zvláštní péčí

Naším cílem je spokojený klient.