Rekonstrukce atletického stadionu Slavkov u Brna

Místo:Slavkov u Brna

Autor: Jan Snášel
Spolupráce: Matěj Fikar
Investor : Město Slavkov u Brna
Datum : 2017

Foto: archiv atelieru

Návrh rekonstrukce atletického stadionu ve Slavkově u Brna. Město s bohatou atletickou minulostí má perspektivu v novém atletickém klubu Atletika Slavkov, který nás požádal o zpracování návrhu na rekonstrukci. Cílem bylo vytvoření moderního závodiště dle jeho maximálních možností, aby se  na něm dalo pořádat klání v atletice na co možná nejvyšší úrovni. Důraz byl kladen také na zachování parametrů fotbalového hřiště, které je uprostřed stadionu. Měnily se oblouky sportoviště, rozměry fotbalového hřiště a okolí. Na jednom místě se tak od dubna 2018 scházejí sportovci nejen atletiky Slavkov.