Územní studie Pasohlávky-poloostrov

Místo: obec Pasohlávky

Autor: Jan Snášel
Spolupráce: Hana Bláhová
objednatel : obec Pasohlávky
Datum : 2016

Foto: archiv atelieru

Pořízená územní studie, která byla zpracována na základě zadání pořizovatele MěÚ Pohořelice. Studie řeší návrh možné budoucí zástavby v nové nezastavěné části obce u Novomlýnské nádrže I. místně nazvaná „poloostrov“. V území se nacházejí pozemky obce, kraje i soukromých vlastníků. Cílem bylo koordinovat a regulovat území, aby bylo možné kontrolovat realizaci a rozvoj tohoto místa. Požadavek na zpracování územní studie je dán v tomto případě územním plánem a bylo potřeba, aby ho zpracoval autorizovaný architekt.