Dostavba ZŠ Rovniny Hlučín

Místo: Hlučín blízko Ostravy

Autor: Jan Snášel
Spolupráce: Zuzana Kříčková
Datum : 2017

Foto: archiv atelieru

Návrh rozšíření základní školy Rovniny v Hlučíně o nový pavilon speciálních učeben. Do objektu byly navrženy prostory pro výtvarnou výchovu, hudební sál s nahrávacím studiem, knihovna, multimediální učebny a také odborné učebny chemie, fyziky a zeměpisu. Součástí projektu byl i návrh revitalizace venkovního nevyužitého dvora, který by přinesl žákům relaxaci a místo pro setkání pod otevřeným nebem.