Územní studie Pasohlávky-východ

Místo: obec Pasohlávky

Autor: Jan Snášel
Spolupráce: Matěj Fikar
objednatel : obec Pasohlávky
Datum : 2015

Foto: archiv atelieru

Pořízená územní studie, která byla zpracována na základě zadání pořizovatele MěÚ Pohořelice. Studie řeší návrh možné budoucí zástavby ve východní části obce. V území se nacházejí pozemky obce, ale i soukromých vlastníků. Cílem bylo koordinovat a regulovat území, aby bylo možné kontrolovat realizaci a rozvoj tohoto místa. Požadavek na zpracování územní studie je dán v tomto případě územním plánem a bylo potřeba, aby ho zpracoval autorizovaný architekt.